AniCura Dierenziekenhuis Tilburg

Bel 013-5400215

Wat is doelstelling van het Penn Hip progamma?

Penn Hip is een onderzoeksmethode voor het opsporen en bestrijden van heupdysplasie. Bovendien wordt een grote database met wetenschappelijke informatie opgebouwd met betrekking tot Heupdysplasie bij de hond wereldwijd.

 

Wetenschappelijk bewijs

Zeer uitgebreid wetenschappelijk onderzoek en vele publicaties in vooraanstaande wetenschappelijke tijdschriften hebben bewezen dat de PennHip onderzoek methode niet alleen veilig is voor de te onderzoeken honden maar ook veel betrouwbaardere resultaten geeft dan de traditionele heupfoto's. Bovendien kan men met deze methode veel snellere en grotere vooruitgang boeken bij de heupdysplasiebestrijding in de fokkerij.De betrouwbaarheid, voorspelbaarheid van dit onderzoek ligt rond de 95%!. Dit is veel hoger in vergelijking met het "gewone" Hd-onderzoek" . De erfelijk-heidsgraad van de deze methode is ook ± 95 %. Uiteraard zijn voorspelbaarheid en erfelijkheidsgraad belangrijke factoren om een georganiseerde bestrijding van erfelijke ziektes succesvol te laten zijn!

 

Wat houdt het onderzoek zelf in?

Bij deze methode kan vanaf een leeftijd van 16 weken onderzocht worden of een hond aanleg heeft voor HD. Hierbij wordt de laxiteit, "de losheid", van het heupgewricht gemeten door het maken van een rust/distractie röntgenopnames. Bij het PennHip röntgenonderzoek worden drie röntgenfoto's gemaakt: 1e foto: Een "normale" heupfoto. 2e foto: De tweede opname wordt gemaakt in een positie waarin de hond op de rug ligt en de benen in een stand worden gehouden zoals de hond normaal gezien loopt/staat. 3e foto: Bij de derde opname wordt in dezelfde positie als de tweede opname een distractieapparaat tussen beide benen gehouden ter hoogte van de heupen. Dit apparaat bestaat in feite uit twee perspex stangen. Tijdens het maken van de opname drukt de daartoe gecertificeerde dierenarts de beide achter-benen van de hond naar elkaar toe met de kracht van amper ½ kilo, distractie genoemd. Ten opzichte van de tweede foto zullen de heupkoppen door deze distractie zich naar buiten uit de kom verplaatsen. Een deskundige PennHip-gecertificeerde dierenarts zal nooit een (te) grote distractiekracht gebruiken! Zowel het gebruiken van teveel als te weinig distractiekracht is zichtbaar op de röntgenfoto's wat zal leiden tot het afkeuren van de foto's.

 

 

 Penn Hip opname 2 voctPenn Hip opname 3 voct

  

Penn Hip 2e opname zonder distractie           Penn Hip 3e opname met distractie,

de heupkoppen sluiten goed aan                    de heupkoppen zijn naar buiten verplaatst                        

 

Wat is de betekenis van de DI, distractie-index?

De röntgenfoto's worden ingestuurd naar het PennHip instituut waar de distractie-index wordt bepaald. Deze index geeft in een getal aan in welke mate de heupkop zich door distractie naar buiten verplaatst. Een uitslag van 0.2 bijvoorbeeld betekent dat de heup zich minimaal naar buiten verplaatst bij distractie, een uitslag van 1 betekent dat de heupkop na distractie zich volledig buiten de heupkom bevindt. Dit getal wordt vervolgens vergeleken met de getallen van andere honden van hetzelfde ras. Als uitslag ontvangt dierenarts en eigenaar van de hond een rapport waarop de distractie-index per heup wordt vermeldt en de plaats van de distractie-index ten opzichte van de overige rasgenoten in het bestand van PennHip. Een hond waarbij de heupkop (zeer) los in de kom ligt en dus een hoge laxiteit vertoont heeft een grote kans om op latere leeftijd HD te ontwikkelen. Ligt de heupkop zeer strak in de heupkom dan zal zich een normale heup ontwikkelen . 

Verdere informatie kunt u vinden op de officiële website http://www.pennhip.org