AniCura Dierenziekenhuis Tilburg

Bel 013-5400215

HD Heupdysplasie  

Tweevoudige bekkenkanteling  DPO

Heupkop-halsverwijdering 

Heupprothese

Heupluxatie- Heup uit de kom
 

Wat is Heupdysplasie ofwel HD?

Het meest voorkomende ziektebeeld aan het heupgewricht van de hond is Heupdysplasie. Ook bij katten zien we vaker heupdysplasie! Heupdysplasie is een ontwikkelingsstoornis van het heupgewricht met een sterke erfelijke grondslag. Het heupgewricht is een kogelgewricht. Voor het goed functioneren van dit gewricht zijn niet alleen een juiste vorm en stand van heupkom en heupkop noodzakelijk maar ook goed functionerende spieren en bindweesfel . Als de heupkom niet ondersteund wordt door een passende stabiele heupkop zal bij ieder belasting van het heupgewricht de heupkop in zekere mate "uit de kom gaan".

Wat zijn de verschijnselen van Heupdysplasie?

Opvallend is dat de meeste dieren welke klachten vertonen ten gevolge van Heupdysplasie zich in twee leeftijdscategorien bevinden. De eerste groep zijn de jonge dieren vanaf 4 a 5 maanden tot 2 jaar. De andere groep zijn de dieren van 4 jaar en ouder. Bij de eerste groep zijn de klachten vooral het gevolg van het oprekken/ scheuren van het gewrichtskapsel. Bij de tweede groep is de onstane gewrichtsslijtage de oorzaak van de klachten. Heupdysplasie geeft als klachten vooral pijn welke voor een eigenaar niet altijd duidelijk waar te nemen is. Kreupelheid, veel liggen, moeite met opstaan, onregelmatig gangwerk en slecht ontwikkelde spieren in de achterpoten zijn de meest voorkomende uitwendige verschijnselen van Heupdysplasie.

Hoe kan HD worden vastgesteld?

Heupdysplasie wordt vastgesteld door middel van lichamelijk en rontgenologisch onderzoek.

Wat zijn de verschillende behandelingen van Heupdysplasie:

Symphysiodese/ JSD

Symphysiodese is een relatief kleine chirurgische ingreep waarbij met behulp van diathermie , elektrochirurgie, de groei vanuit het schaambeen wordt stilgelegd. Dit bereikt men door het gedoseerd verhitten van de groeischijf in de naad van de twee schaambeenderen. Het effect hiervan is dat het bekken uiteraard nog steeds blijft groeien maar zodanig dat de heupkommen beter de heupkoppen gaan bedekken. Deze ingreep is zeer effectief bij honden tot 12 weken met heupdysplasie; in grote studies bleek de ingreep bij patiënten in meer dan 85% effectief. Door middel van lichamelijk en röntgenologisch onderzoek kan men beoordelen of deze ingreep de ontwikkeling van heupdysplasie kan tegengaan. Een belangrijk onderdeel van het onderzoek is het Penn Hip onderzoek. Omdat deze ingreep zo effectief en weinig belastend is voor de patiënt raden wij sterk aan alle honden van rassen met verhoogd risico op HD op 10 weken leeftijd deskundig te laten onderzoeken !

Heupkop-hals verwijdering

Als er sprake is van een ernstige misvorming van het heupgewricht , vaak met ernstige arthrose, zal dit de hond niet alleen sterk beperken in diens beweging maar vooral ook veel pijn veroorzaken.  In veel gevallen kan het verwijderen van heupkop en hals met gewrichtskapsel en botnieuwvorming deze pijnklachten wegnemen en voor een zeer acceptabel functieherstel zorgen. In het algemeen is deze operatie vooral succesvol bij actieve slanke honden onder de 30 kg. Het is als chirurg niet eenvoudig aan een eigenaar van een hond uit te leggen dat deze ingreep heel succesvol kan zijn indien uitgevoerd door een deskundig chirurg bij de juiste patient... De onderstaande video laat het resultaat zien bij een gelukkige patient.

Tweevoudige bekkenosteotomie/ DPO

Afhankelijk van leeftijd van de hond en vorm van heupdysplasie kan een operatieve behandeling door middel van een tweevoudige bekkenosteotomie , Bekkenkanteling, Double Pelvic Osteotomy of DPO de beste keuze zijn. Niet voor iedere hond met HD is een DPO de beste behandeling. In het geval dat de DPO in aanmerking komt blijkt deze behandeling zeer effectief!

Behandelingskeuze

U mag er op vertrouwen dat u hond goede vooruitzichten heeft indien wij u een Tweevoudige Bekkenosteotomie adviseren. Bij een onbehandelde HD zal de slijtage toenemen in de heupgewrichten, dit kan zeer snel gaan! Bij matige tot ernstige arthrose zullen wij geen bekkenosteotomie adviseren omdat deze operatie in een dergelijke situatie niet voldoende bijdraagt aan het herstel van de gewrichtsfunctie en het wegnemen van de pijn. Een of beide heupkommen zijn erg ondiep bij uw hond. Hierdoor wordt de heupkop niet voldoende ondersteund, en beweegt deze bij iedere stap in zekere mate uit de kom. Daarbij wordt het gewrichtskapsel steeds overrekt; dit veroorzaakt pijn en verbindweefseling van dit kapsel met stijfheid en bewegingsbeperking als gevolg. In het heupgewricht zal door deze onjuiste beweging slijtage ontstaan van het kraakbeen: ARTHROSE. Deze arthrose veroorzaakt bij uw hond pijn en vermindert de kwaliteit van leven aanzienlijk. De mate waarin u als eigenaar klachten bij uw hond kunt waarnemen is niet altijd een goede afspiegeling van wat uw hond ervaart!

Chirurgische techniek

Bij de operatie wordt het bekken op twee plaatsen doorgenomen. De heupkom kan dan in de juiste stand gedraaid worden. In feite is namelijk de heupkom niet te ondiep maar staat de heupkom in de foute hoek.(Normaal moet de heupkom een hoek van 45 graden maken met de verticale as, bij een TPO-kandidaat zal dat 10 a 20 graden zijn. ) Als de heupkom in de goede stand is gebracht wordt deze weer vastgezet met een speciale botplaat en schroeven. Gemiddeld duurt het 6 weken voor het bot zodanig hersteld is dat het been weer echt belast mag worden. Om dit te controleren wordt op 6 weken na de operatie een controleröntgenfoto gemaakt! Op deze rontgenfoto blijkt dan ook dat de heupkom een goede diepte heeft gekregen, zodanig dat het gewricht weer stabiel is. Na deze herstelperiode volgt nog een periode waarin geleidelijk de beweging gedoseerd opgebouwd dient te worden.

tpo schema

Voordelen

Deze behandeling is eenmalig, normaal gesproken heeft uw hond na de behandeling geen medicijnen of behandeling meer nodig.Het succespercentage is onder andere afhankelijk van de mate van slijtage aanwezig op het moment van de operatie. In het algemeen zijn de vooruitzichten goed tot zeer goed; dat wil zeggen dat meer dan 95 % van de geopereerde honden nooit klachten meer vertonen van de heupen. Ook röntgenologisch blijkt dat geopereerde heupgewrichten nauwelijks of geen slijtage meer ontwikkelen in de loop der jaren. Geen korte-termijn succes meer, maar een lange-termijn succes.Na herstel van de operatie is er een herstelperiode nodig van enkele weken om de bespiering weer op te bouwen en het looppatroon weer te trainen. Na deze weken hoeft u uw hond niet meer te beperken. In principe kan en mag uw hond dan weer alles wat een "normale” hond kan en mag!

Bij de zogenaamde tweevoudige bekkenosteotomie, zoals bij het VOCT de standaard techniek is, wordt het zitbeen niet doorgenomen. Door het gebruik van zogenaamde hoekstabiele botplaten kan de ingreep bij de meeste honden gelijktijdig aan beide zijden uitgevoerd worden. De stabiliteit van het bot is door deze chirurgische techniek erg groot en daardoor het risico op complicaties klein. Belangrijk is ook dat daardoor de ingreep voor de hond en zijn eigenaar veel minder belastend is! Daarnaast is er het voordeel van slechts 1 operatie.

DPO Synthes VOCT

 TPO VOCT

Nadelen

De operatie vergt van u en uw huisdier een serieuze inspanning.  In onze ervaring echter doorstaan eigenlijk alle honden met de juiste pijnbestrijding en een goede instructie van de eigenaar de ingreep zonder problemen. U als eigenaar dient uw hond 6 weken na de operatie sterk te beperken in diens beweging. Een kleine kennel, of een eenvoudig getimmerd hok kan van pas komen om uw hond comfortabel te beperken in de beweging. De bewegingsbeperking is noodzakelijk om de genezing van het bot in de juiste stand te kunnen garanderen.Gladde vloeren zijn risicovol maar een tijdelijke afdekking van een gladde vloer met een restant van vloerbedekking is hier een uitkomst.Hoewel het door alle eigenaren als vervelend wordt ervaren is het iedereen gelukt om deze rustperiode uit te zitten!

Kyon Cementloze Totale heupprothese bij de hond vanaf 10 maanden

In situaties waarin een heupgewricht zoveel arthrose heeft dat de pijnklachten bij uw hond niet acceptabel meer zijn te behandelen met medicijnen is de Totale Heupprothese, THP, een succesvolle en gangbare methode om de functie van het heupgewricht te herstellen en de pijnklachten weg te nemen. Over het algemeen kan men als mens niet eenvoudig inschatten hoeveel pijn een hond heeft. Een hond laat zeker als de pijn langdurig en doorlopend aanwezig is dit niet eenvoudig vast stellen zeker indien de pijn symmetrisch, links en rechts, even ernstig is. Een andere misvatting is dat de pijn die een hond ervaart recht evenredig is met de waargenomen afwijkingen op de röntgenfoto. Wetenschappelijk onderzoek toont aan met behulp van onder andere force-plate analyses dat deze pijn over het algemeen aanzienlijker is dan men zou verwachten na observatie van de bewegingen van een hond met arthrose van de heupgewrichten. In tegenstelling tot de situatie bij de mens adviseren wij juist om het plaatsen van een heupprothese niet uit te stellen als daar een goede indicatie voor bestaat.

Cupless Hip Kyon VOCT

De Kyon heupprothese is cementloos en cupless

De heupprothese vergroeit met het bot en zal daardoor in het overgrote deel van de patienten levenslang "vast blijven zitten" zoals ook de bedoeling is. Op dit moment krijgen meer dan 95% van alle geopereerde honden dankzij deze heupprothese een goede pijnvrije functie van het gewricht. Het succespercentage ligt dus erg hoog.

Helaas zijn niet alle honden met uitgebreide arthrose van de heupgewrichten geschikte kandidaten voor een Totale heupprothese. Om een dergelijk hoog succespercentage te kunnen halen wordt een dergelijke operatie voorafgegaan door een uitgebreid vooronderzoek van de te behandelen patiënt! Na een eerste oriënterend onderzoek kunnen wij voor de eigenaar een reële inschatting maken van mogelijkheden en kosten.

VOCT gebruikt een heupprothesesysteem van Kyon,een Zwitserse firma welke in de veterinaire Orthopedie een wereldnaam heeft. Dit systeem heeft een follow-up van meer dan 20 jaar; dwz de resultaten van en de ervaringen met dit systeem over een periode van meer dan 20 jaar zijn bekend! Dankzij continue doorontwikkeling van dit heupprothese systeem en goed gedocumenteerd wetenschappelijk onderzoek is op dit moment een heupprothese beschikbaar voor honden vanaf de leeftijd van 10 maanden. Overall is bij 90% van alle patienten deze heupprothese een direct succes en is deze behandeling dus eenmalig in het hondenleven en complicatieloos. Bij 10 % van de patienten onstaat een complicatie welke in meer dan 90% van de gevallen effectief op te lossen is. Infecties komen als complicatie zeer zelden voor. lees meer over de cupless heupprothese

Heupluxatie

Een heupluxatie is het "uit de kom" zijn van de heupkop. Dit ontstaat over het algemeen door een trauma= letsel van buiten af.Over het algemeen zal bij een heupluxatie het gewrichtskapsel scheuren en in ieder geval het bandje wat heupkop aan heupkom verbindt definitief kapot zijn. Afhankelijk van de bouw van het heupgewricht en het type van kapselscheur kan een onbloedige terugplaatsing van de heupkop mogelijk zijn of moet er een chirurgische ingreep plaatsvinden. Bij een chirurgische behandeling zal in veel gevellen een zogenaamde Toggle geplaatst worden. Het bandje wat gescheurd is kan niet hersteld worden maar wordt dan vervangen door een zeer sterke kunststof draad. Deze draad, Fiberwire® genaamd, loopt vanaf de buitenzijde van het dijbeen via een boortunnel naar de aanhechting van het bandje aan de heupkop door een boortunnel in het niet met kraakbeen beklede centrale deel van de heupkom  en een metalen stangetje, de Toggle. Deze Toggle is met de draad doorgevoerd naar de achterliggende zijde van de heupkom in de bekkenholte.  Met behulp van een spanningsmeter kan de hechtdraad op de gewenste spanning worden gebracht en worden afgeknoopt over een metalen plaatje. Het gewrichtskapsel wordt zover als mogelijk is gesloten. Direct na de operatie is de heup weer gecontroleerd belastbaar. De vooruitzichten na een dergelijke ingreep zijn meestal gunstig.
Heupluxatie Fiberwire toggle VOCT