AniCura Dierenziekenhuis Tilburg

Bel 013-5400215

Hernia vd tussenwervelschijf

Verlamming hond

Nekhernia  Rughernia

CT scan

 

Hoe herkent u een hernia van een tussenwervelschijf bij uw hond?

Wanneer uw hond een hernia heeft, kan dat gepaard gaan met heftige (buik)pijn, een stijve nek, dronkemansgang en vaak ook verlamming. Soms kunnen rust en medicijnen voldoende zijn maar in de meeste gevallen is een snelle diagnose en operatie nodig om te voorkomen dat uw hond verlamd zal blijven.

 

Wat is een hernia van een tussenwervelschijf?

Een hernia is een aandoening van de wervelkolom waarbij de inhoud van de tussenwervelschijf zich met kracht heeft verplaatst tegen het ruggenmerg. Dit veroorzaakt ongewenste druk op en verstoring van de bloedvoorziening van het Hierdoor ontstaan ernstige pijn en schade aan het ruggenmerg. Deze schade kan blijvende ernstige gevolgen hebben.

 

Spoedgeval

Acute verlammingen bij honden moeten zo spoedig mogelijk door een expert op dit gebied gezien en behandeld voor de beste kans op herstel.Niet alle spontaan optredende verlammingen worden veroorzaakt door een hernia, er zijn nog meer oorzaken die hetzelfde beeld kunnen geven.

 

EEN HERNIA MET VERLAMMINGSVERSCHIJNSELEN IS EEN SPOEDGEVAL ,  BEL DIRECT VOOR OVERLEG:  013-5400215

  

Hoe verloopt onderzoek en behandeling?

• Lichamelijk en neurologisch onderzoek door de chirurg• CT-scan

• Bespreking diagnose

• Bespreking behandeling en vooruitzichten

• Kostenraming

• Operatie gebruikelijk aansluitend aan de CT-scan

• Contact met eigenaar na de operatie

• Opname en intensieve verzorging

• Ontslag

• Begeleiding en controles

 

Hoe kan uw hond behandeld worden?

Afhankelijk van de klachten bij uw hond, het neurologisch onderzoek en de CT- scan zal de chirurg een behandelvoorstel met u bespreken. In het merendeel van de gevallen zal een snelle chirurgische behandeling de beste resultaten geven. tijdens de operatie zal de chirurg de druk op het ruggenmerg of zenuwen wegnemen.

 

Speciale deskundigheid en jarenlange ervaring

Deze operaties vereisen grote deskundigheid en ervaring. Anicura Dierenziekenhuis Tilburg beschikt over een ervaren team met daarin twee chirurgen met deze expertise. 365 dagen per jaar kunt u op ons vertrouwen.

 

Ontslag

Meestal wordt uw huisdier nog enkele dagen opgenomen in ons dierenziekenhuis. Uw huisdier kan weer naar huis vanaf het moment dat u de nazorg thuis zelf kunt geven. Bij het ontslag zal u alles mondeling worden uitgelegd en ontvangt u ook een behandelverslag met adviezen. Gedurende het herstel kunt u altijd op ons rekenen voor begeleiding en nazorg.De verwijzend dierenarts ontvangt ook dit behandelverslag.

 

Herstel

De tijd dat uw hond nodig heeft om te herstellen is afhankelijk van de ernst van de schade aan het ruggenmerg. De chirurg kan meestal goed inschatten hoe lang het herstel zal duren en zal dit ook met u bespreken. Het herstel gaat geleidelijk en vergt wel wat geduld en liefdevolle verzorging.

 

Vooruitzichten

Meer dan 90% van alle door ons geopereerde honden met een verlamming van de achterhand door een hernia hersteld als zij voor de operatie nog een diep pijngevoel en terugtrekreflex in de achterpoten hadden!