AniCura Dierenziekenhuis Tilburg

Bel 013-5400215

Betalingsvoorwaarden

Alle behandelingen en leveringen vinden plaats uitsluitend tegen kontante/ pin betaling. Helaas kunt u bij onze kliniek geen betalingsregeling treffen. Clïenten welke verzekerd zijn via Proteq Dier en Zorg  kunnen tegen bepaalde voorwaarden de factuur rechtstreeks laten betalen door de verzekeraar.

 

KostenramingPup kijkt omhoog

Op verzoek kunnen wij, in geval van een behandeling, voor u een vrijblijvende kostenloze kostenraming maken. Daarvoor hebben wij wel voldoende informatie nodig om een verantwoord behandelingsadvies te geven. Wij vragen u daarvoor bij voorkeur ons te bellen....

Wij vinden het belangrijk dat u een weloverwogen beslissing kunt maken voor een behandeling. Wij geven u, zo goed als mogelijk is, vooraf informatie over wat een behandeling inhoudt, wat de mogelijke risisco's en eventuele complicaties kunnen zijn, wat de nabehandeling en revalidatie inhoudt maar ook een kostenraming.

 

Lagere prijzen

Let op!  Verschillende dierenartsen/ dierenklinieken leveren niet dezelfde diensten maar geven de behandeling wel dezelfde naam. Grote verschillen bestaan in de toegepaste behandeling of chirurgische techniek, voorzieningen zoals anesthesie, beademing, anesthesie-bewaking ,operatiekamer, instrumentarium, implantaten, expertise van dierenarts/ chirurg en zijn team en frekwentie waarin de ingreep of behandeling wordt uitgevoerd. Juist al deze factoren zijn van zeer grote invloed op het resultaat op korte en lang termijn en complicaties!

 

Kwaliteit

AniCura Dierenziekenhuis Tilburg heeft sterk geïnvesteerd in chirurgische hygiene door het realiseren van drie aparte operatiekamers ,OK's , welke state of art zijn ingericht volgens de zogenaamnde cleanroom principes. De verse gefilterde lucht wordt door het plafond via smalle lamellenroosters met een lage snelheid langs de operatietafel gevoerd en wordt afgezogen via roosters in de onderkant van de wanden van de OK's.  In deze OK's worden de schone en steriele ingrepen uitgevoerd. Twee operatiekamers worden uitsluitend gebruikt voor Orthopedische ingrepen. De derde operatiekamer is bestemd voor zogenaamde weke-delen ingrepen. BIj alle ingrepen in de operatiekamers wordt speciale OK-kleding gedragen.Het chirurgische team draagt tijdens de ingreep steriele overkleding en handschoenen.